Spoločnosť bola založená v roku 2008. Prvým druhom činností sa stala organizácia dodávok organickej a anorganickej chémie konečným spotrebiteľom v krajinách Východnej Európy. Serióznosť a flexibilita vo vzťahu ku všetkým obchodným partnerom umožnili rozšíriť zoznam dodávaných produktov a zvýšiť predaj.
Sme schopní zabezpečiť výhodné podmienky pri dodávkach komodít tak, aby boli prijateľné pre výrobcu ako aj pre konečného odberateľa.
Špecializujeme sa na organizovanie rôznorodých dodávok surovín od popredných výrobcov z Ruska a z krajín SNŠ. Produkciu dodávame do 7 krajín Európskej únie, Latinskej Ameriky, Afriky atď.

Naši partneri

NAŠE BENEFITY

Využívame celý rad nástrojov súvisiacich s riešením jednotlivých úloh dodávok :

Financovanie dodávok od výrobcu ku konečnému odberateľovi, s možnosťou odloženej platby pre zákazníkov v rámci EÚ.
Kontraktácia v režime spotového stanovenia cien, prípadne dohodnutie ceny na základe vzorca a stanovenie ceny podľa príslušných kótovaní jednotlivých komodít.
Zaručené termíny a kvalita dodávaných produktov.
Multimodálna preprava rôznych typov nákladov rôznymi druhmi dopravy s využitím všetkých možností veľkoobjemových viacchodových obalov, určených na prepravu tovaru a to cestnou, železničnou alebo námornou dopravou.
Získanie povolení, ktoré sú potrebné pre odosielateľa a príjemcu, ako aj povolení, umožňujúce tranzit tovarov, ktoré sú zaradené medzi nebezpečné a prekurzori.
Poskytnutie úverových a medzibankových finančných nástrojov prostredníctvom renomovanej európskej banky. Týmto spôsobom je možné poskytnúť aj dodávky väčších objemov, ktoré si vyžadujú značné množstvo finančných prostriedkov.

PRODUKTY

Distribútor chemických productov.

Phthalic Anhydride

REACH: 05-2114612896-40 Reach Specification MSDS Loading scheme Container

LABSA

REACH: 17-2119907947-25-0000 Specification MSDS

LAB

REACH: 2414-028-05766480-2006 Specification

Acetone

REACH: 01-2119498062-37-0000 Specification MSDS

Phenol

REACH: 01-2119882293-32-0000 Reach Specification MSDS

A-metilstirol

REACH: 01-2119513231-58-0000 Specification MSDS

Liquid petroleum paraffin

REACH: 01-2119487513-33-0002 Specification

Caustic soda pearls (granula) min 99,5% of NaOH

REACH: 01-2119457892-27-0023 Reach Specification MSDS 1 MSDS 2 Pearls vs Flakes ISO 22000 Photo gallery

Chlorinated paraffins

REACH: 01-2119519269-33-0006 Reach Specification MSDS CP-30 & CP-52 C12 - C30 CP-470

Diphenylolpropane

REACH: 01-2119529244-43-0000 Specification MSDS

LDPE

REACH: 01-2119862951-30-0000 MSDS Specification 10803 Specification 15803

MgO

REACH: - - - -

CONTACTS

Distributor of chemical products in European countries

Thank you! Your message has been sent. Please complete all required fields.
PROCHEMICAL, s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4,
Bratislava 811 09, Slovakia
Reg. No. (IČO): 44492499
VAT No. (IČ DPH): SK2022764832
SALES DEPARTMENT:
tel.: +421 911 993 183
mail: sales@prochemical.eu

Our location

PROCHEMICAL, s.r.o. Eurovea Central 1, Pribinova 4,
Bratislava 811 09, Slovakia
Reg. No. (IČO): 44492499
VAT No. (IČ DPH): SK2022764832
SALES DEPARTMENT:
tel.: +421 911 993 183
mail: sales@prochemical.eu