Spoločnosť bola založená v roku 2008. Prvým druhom činností sa stala organizácia dodávok organickej a anorganickej chémie konečným spotrebiteľom v krajinách Východnej Európy. Serióznosť a flexibilita vo vzťahu ku všetkým obchodným partnerom umožnili rozšíriť zoznam dodávaných produktov a zvýšiť predaj.
Sme schopní zabezpečiť výhodné podmienky pri dodávkach komodít tak, aby boli prijateľné pre výrobcu ako aj pre konečného odberateľa.
Špecializujeme sa na organizovanie rôznorodých dodávok surovín od popredných výrobcov z Ruska a z krajín SNŠ. Produkciu dodávame do 7 krajín Európskej únie, Latinskej Ameriky, Afriky atď.

Naši partneri

NAŠE BENEFITY

Využívame celý rad nástrojov súvisiacich s riešením jednotlivých úloh dodávok :

Financovanie dodávok od výrobcu ku konečnému odberateľovi, s možnosťou odloženej platby pre zákazníkov v rámci EÚ.
Kontraktácia v režime spotového stanovenia cien, prípadne dohodnutie ceny na základe vzorca a stanovenie ceny podľa príslušných kótovaní jednotlivých komodít.
Zaručené termíny a kvalita dodávaných produktov.
Multimodálna preprava rôznych typov nákladov rôznymi druhmi dopravy s využitím všetkých možností veľkoobjemových viacchodových obalov, určených na prepravu tovaru a to cestnou, železničnou alebo námornou dopravou.
Získanie povolení, ktoré sú potrebné pre odosielateľa a príjemcu, ako aj povolení, umožňujúce tranzit tovarov, ktoré sú zaradené medzi nebezpečné a prekurzori.
Poskytnutie úverových a medzibankových finančných nástrojov prostredníctvom renomovanej európskej banky. Týmto spôsobom je možné poskytnúť aj dodávky väčších objemov, ktoré si vyžadujú značné množstvo finančných prostriedkov.

PRODUKTY

Distribútor chemických productov.

NaCN

Phthalic Anhydride

LABSA

LAB

Acetone

Phenol

A-metilstirol

Liquid petroleum paraffin

Caustic soda pearls (granula) min 99,5% of NaOH

Chlorinated paraffins

Diphenylolpropane

LDPE

MgO

CONTACTS

Distributor of chemical products in European countries

Thank you! Your message has been sent. Please complete all required fields.
PROCHEMICAL, s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4,
Bratislava 811 09, Slovakia
Reg. No. (IČO): 44492499
VAT No. (IČ DPH): SK2022764832
SALES DEPARTMENT:
tel.: +421 911 993 183
mail: sales@prochemical.eu

Our location

PROCHEMICAL, s.r.o. Eurovea Central 1, Pribinova 4,
Bratislava 811 09, Slovakia
Reg. No. (IČO): 44492499
VAT No. (IČ DPH): SK2022764832
SALES DEPARTMENT:
tel.: +421 911 993 183
mail: sales@prochemical.eu